БЀДСТВАНЕ

БЀДСТВАНЕ ср. Книж. Отгл. същ. от бедствам; бедствуване.

Списък на думите по буква