БЀДСТВУВАНЕ

БЀДСТВУВАНЕ ср. Книж. Отгл. същ. от бедствувам; бедстване.

Списък на думите по буква