БЕДУЍН

БЕДУ?ЍН м. Арабин от скитническо племе, което живее в пустините на Арабия и Северна Африка. Около оазисите и полупустинните места на египетска Сахара живеят много араби-чергари, наречени бедуини. Ив. Мирски, ПДЗ, 193.

— От араб. през рус. бедуин. — Ив. Богоев, Всеобща география за децата, 1843.

Списък на думите по буква