БЕДУЍНСКИ

БЕДУЍНСКИ, -а, -о, мн. -и, прил. 1. Който се отнася до бедуин. Между негрите твърде често са раждат бели деца и наопаки. В едно арабско (бедуинско) семейство са родиле две черни деца. Знан., 1875, бр. 1, 5.

2. Характерен за бедуин, като у бедуин. Зара усмихнато се обърна назад. Мургавото ѝ бедуинско лице имаше чертите на одалиска. Д. Димов, Т, 39.

Списък на думите по буква