БЕЖАНСКЍ

БЕЖАНСКЍ, -а, -о, мн. -и, прил. 1. Който е свързан с бежанец. Роден в 1898 г. в българско семейство в Кукуш, Смирненски преживява още като дете страданията, донесени на балканските народи от изтребителната война между тях .. Той изпитва на крехките си плещи тежестта на бежанския живот в София. НК, 1958, бр. 39, 1.

2. Който се състои от бежанци. Те забелязаха, че колите бяха натоварени с покъщнина, .. От този бежански керван лъхна тревога. Нима сръбските войски бяха наближили столицата? Нима всичко бешє загубено, та да се бяга? В. Геновска, СГ, 370-371. Гръцки полицейски .. отреди започнали да нападат македонските села, .. Към Кукуш и към другите градове на север се проточват бежански колони. Г. Караславов, Избр. съч. IV, 38. Бежански семейства.

Списък на думите по буква