БЕЗАДРЀСЕН

БЕЗАДРЀСЕН, -сна, -сно, мн. -сни, прил. За въпрос, реплика и под. — който не е отправен към конкретно ице, конкретен адресат. Безадресна забележка. Безадресно обвинение.

Списък на думите по буква