БЕЗАЗО̀ТЕН

БЕЗАЗО̀ТЕН, -тна, -тно, мн. -тни, прил. Който не съдържа азот. У някои растения се намират .. азотни вещества, както и у животните се намират някои безазотни вещества. В. Берон, ЕИ, 1б. Безазотни съединения. Безазотна храна.

Списък на думите по буква