БЕЗАЛКА̀ЛЕН

БЕЗАЛКА̀ЛЕН, -лна, -лно, мн. -лни, прил. Хим. Който не е алкален, който не съдържа силна основа. Стъкло с високи изолационни свойства е безалкалното стъкло. Н. Николов, М, 303.

Списък на думите по буква