БЕЗАЛКОХО̀ЛЕН

БЕЗАЛКОХО̀ЛЕН, -лна, -лно, мн. -лни, прил. Който не съдържа алкохол. Безалкохолно вино. Безалкохолни напитки. Безалкохолни продукти.

Списък на думите по буква