БЕЗБЀДНО

БЕЗБЀДНО нареч. Остар. 1. Без беда; безопасно. Един арменец, приятел, му помогна да избегне из тоя отстранен град и да достигне безбедно Смирна. Ив. Вазов, Съч. ХХIV, 21. А напролет, за да имат войските римски леснотия да минуват през Дунава скоро, безбедно .. -, направил над тази река здрав голям камен мост. Г. Кръстевич, ИБ, 79. Но за да живее някой спокойно и безбедно трябва да живее правилно. У, 1871, бр. 9, 129.

2. Без лишения, добре материално. Успях да му издействувам една службица, от скромната заплата на която би могъл да преживее безбедно с фамилията си. Ив. Вазов, НР, 59. Катя добре знаеше, че и с половината от уговорената сума би могло да се следва безбедно. Ст. Чилингиров, РК, 257.

Списък на думите по буква