БЕЗБЀДСТВЕН

БЕЗБЀДСТВЕН, -а, -о, мн. -и, прил. Остар. Който не е изложен на беди, бедствия, злополуки. Никой от них [уните] не оре, нито сее и в къща или в колиба никога не седят без някоя голяма нужда, защо не ся имат за безопасни и безбедствени под покрив. БКн, 1859, март, кн. 1, 143. Всяко дело / народночастно дело е на някой / искател на безбедствено и бързо / забогатяване! Ст. Михайловски, Мис., 1896, кн. 3 и 4, 178.

Списък на думите по буква