БЕЗБЀДСТВЕНО

БЕЗБЀДСТВЕНО. Остар. Нареч. от безбедствен; без беди, без злополуки; безпрепятствено. Морето беше ли много смущено? Който знае добре да плува, преминува безбедствено. ВУХБ (превод), 29. Честит е, думам, защото само чрез такава безпорочна младост ще може, . , , да встъпи смело, безбедствено в житейското поприще. Ил. Блъсков, ДБ I, 38.

Списък на думите по буква