БЕЗБО̀ЖЕН

БЕЗБО̀ЖЕН, -жна, -жно, мн. -жни, прил. 1. Който не вярва, който отрича съществуването на бог. Богобоязливите потомци на Сита, сина Адамова, много время не ся сближавали с безбожните потомци Каинови. Г. Йошев, КВИ (превод), 6.

2. Който постъпва безсъвестно, нечестно; безсъвестен, нечестен. Македонски се затюхка и заахка; хвана да псува безбожните крадци. Ив. Вазов, Съч. VI, 52. Толкова по-силно вярваше, че той [Гюлчето] е роден да се бори със злото на тоя свят. А злото беше въплътено в стария сребролюбив кмет, .. и в безбожния лихвар Кендибаш. Ц. Церковски, Съч. III, 227. Богатство, стока и др., когато са в ръцете на сурови и безбожни грабители, могат да заслепят чловека. У, 1871, бр. 9, 135–136. // Който е характерен за човек, който постъпва безсъвестно, нечестно. Ачигьозлията момче скъсало тефтерите и пренесло чуждата стока в своята къща .. Сички знаеха отпосле подробно как е станала работата, но никой не казваше на крадецът в очите, .. , че той е извършил безбожно дело, .. , не било прилично да се говори така. З.Стоянов, ЗБВ I, 69-70. Побързах да се обърна към Вас, господин Министре, за да Ви предупредя и помоля да не бързате с това безбожно и несправедливо уволнение. Ст. Грудев, АБ, 203. — Но, представи си, аз трябва да окрам благодетеля си, който ме обича като син; .. Тури се на мое място и ще разбереш, колко тая кражба е безбожна... Ив. Вазов, Съч. ХХIII, 54.

3. Разг. За означаване много висока степен в проявата на качеството, изразено със същ., към което се отнася; изключително голям, извънредно голям. Дорина. За вас той е светец, но вярвайте ми вие: / безбожен лицемер под маската се крие. А. Разцветников, Избр. пр (превод), 156. Безбожен лъжец. // Разг. За сума, пари — прекалено голям, неумерен. Даваше пари с безбожна лихва, даваше една крина жито за две и за десет. Й. Йовков, Ж, 1945, 198. Голяма част от донесената му в Чикаго стока стои още в митницата. Няма средства да я изтегли — искат му безбожно мито. Ал. Константинов, БПр, 1893, кн. 4, 44–45. Безбожен наем. Безбожна цена.

Списък на думите по буква