БЕЗБО̀ЖЕСТВО

БЕЗБО̀ЖЕСТВО, мн. няма, ср. Остар. Безбожие (в 1 знач.). Почит към всичко, що е священо, в тях е заместена с сляпо безбожество, незачитание към стари, към закон. Ил. Блъсков, Китка, 1886, кн. 14, 67.

Списък на думите по буква