БЕЗБО̀ЖНИЧЕСТВО

БЕЗБО̀ЖНИЧЕСТВО, мн. няма, ср. Рядко. Книж. Безбожие. През една друга подобна нощ на семейните диалози аз заявих на баща си, че вече не вярвам в бога... Не знам дали го слисах с това открито изявено в нощния мрак безбожничество. Т. Генов, ДОД, 21.

Списък на думите по буква