БЕЗБОЛЀЗНЕН

БЕЗБОЛЀЗНЕН, -а, -о, мн, -и, прил. 1. Който не е придружен с физическа болка, който не причинява болка. Безболезнена операция. Безболезнено вадене на зъби. Безболезнено раждане.

2. Прен. Който не е съпроводен със затруднения, който протича леко, без трудности и усложнения. Предсрочните избори спомогнаха да се извърши безболезнена смяна на правителството.

3. Остар. Който не боледува, не е болен; здрав. Ако ви е тялото здраво и безболезнено, а душата ви болна и немощна, то ще бъдете твърде злочестни человеци. С. Радулов, НД (превод), 24.

Списък на думите по буква