БЕЗБОЛЀЗНЕНО

БЕЗБОЛЀЗНЕНО нареч. 1. Без физическа болка. Звуковите вълни вкарват безболезнено препарата през пластовете на кожата в мускулните влакна. К, 1963, кн. 7, 36. Извадиха му зъба безболезнено.

2. Прен. Без усложнения, неприятности, сътресения; леко. Нека Лазар стои по-настрана от започналата борба, нека да мине тя и свърши по-тихо, по-безболезнено за всички и нека остане по-голямата горчилка за нея самата, за Ния. Д. Талев, ПК, 109. Боян пак си спомни за Катя. И пак остана доволєн от себе си, че така безболезнено се раздели с нея. М. Грубешлиева, ПИУ, 212. Искаше ми се час по-скоро да хвръкна, да ги [партизаните] достигна и видя. И това ми съкровено желание леко и безболезнено се изпълни. П. Михайлов, МП, 60.

Списък на думите по буква