БЕЗБОЛЀЗНЕНОСТ

БЕЗБОЛЀЗНЕНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. 1. Отсъствие на физическа болка. Японски лекари са изобретили едно упоително средство, което предизвиква бързо една траеща само две минути безболезненост. ВН, 1961, бр. 2955, 4.

2. Прен. Отсъствие на трудности, неприятности, усложнения.

3. Остар. Отсъствие на болести.

Списък на думите по буква