БЕЗБРЀЖИЕ

БЕЗБРЀЖИЕ, мн. -ия, ср. Поет. Безбрежност (в 1 знач.). Погледът му разсеяно пробягна над обширните лозя, .. и се загуби в безбрежието на нивите. О. Василев, Т, 16. И пак един, поглеждам към небето: / безбрежие, и сенки, и лъчи. Хр. Ясенов, Събр. пр, 36.

Списък на думите по буква