БЕЗБРЀЖНО

БЕЗБРЀЖНО нареч. Поет. Без край, без предел. В тишината -– безбрежно понесен — / буен вихър оглася града / и отеква с моторната песен / буреносния темп на труда. Мл. Исаев. П, 16.

Списък на думите по буква