БЕЗБУ̀КВЕН

БЕЗБУ̀КВЕН, -а, -о, мн. -и, прил. Остар. 1. Неграмотен, неук; безкнижен. "Сега или след няколко часа хиляди българи .. ще решат своето участие в борбата. Макар и безбуквени, прости, те без колебание ще намерят мястото си в новите събития." В. Мутафчиева, ЛСВ II, 270.

2. Като същ. Неграмотен, неук човек. В по-малка възраст, като ся учат млади в тая [писмената] наука, която .. е полезна и на безбуквените, и на мудрите, преминуват с ред в други, по-мъчни. С. Доброплодни, П, VI-VII.

Списък на думите по буква