БЕЗБУ̀РНОСТ

БЕЗБУ̀РНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Отвл. същ. от безбурен.

Списък на думите по буква