БЕЗВАЛЀЖЕН

БЕЗВАЛЀЖЕН, -жна, -жно, мн. -жни,

прил. Рядко. През който няма валежи. Безвалежен период. Безвалежно време. Безвалежно лято.

Списък на думите по буква