БЕЗВЀРНИЦА

БЕЗВЀРНИЦА ж. Жена безверник.

Списък на думите по буква