БЕЗВЀСТНО

БЕЗВЀСТНО нареч. Рядко. Без вест, без да се знае къде и как. Но кой знай дали скръб за мъртвия, оплакан, / им дните покоси, или за живий син, / опора останал в живота им един — / и сам той запилян безвестно на чужбина... П. П. Славейков, Събр. съч. III, 121. Лежа в тревата и тихичко шъпна ти името — / десета година откак си безвестно заминала. А. Разцветников, Ст, 108.

Списък на думите по буква