БЕЗВЀСТНОСТ

БЕЗВЀСТНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Рядко. Отвл. същ. от безвестен; неизвестност. Какво ще стане — безразлично нам е! / Без‑

вестност черна на врата ни тропа... Ив. Вазов, Съч. III, 167.

Списък на думите по буква