БЕЗВКУ̀СЕН

БЕЗВКУ̀СЕН, -сна, -сно, мн. -сни, прил. 1. За храна, питие — който няма хубав, приятен вкус; блудкав. Месото пристига замразено. Също е и с рибата, птиците, яйцата. Оттам и безвкусните гозби. Просто не изпитваш никакво удоволствие от яденето. Г. Белев, КВА, 192. Хлябът беше черен, безвкусен. Г. Караславов, Избр. съч. V, 175. Месото на тия морски зверове е много тлъсто и на едение безвкусно. П. Кисимов, ОА I (превод), 145.

2. Прен. Който не отговаря на естетическите изисквания; при който няма проява на естетически вкус. Пречеше му една празна керамична ваза с безвкусни резедави шарки на оранжев фон. Той я взе и я пъхна под бюрото. Ем. Манов, ДСР, 337. В него [паметника] имаше нещо безвкусно, парвенюшко, което караше хората да се усмихват. Д. Димов, Т, 651. Безвкусна обстановка. Безвкусно облекло. Безвкусна шега.

Списък на думите по буква