БЕЗВКУ̀СИЕ

БЕЗВКУ̀СИЕ, мн. няма, ср. Рядко. 1. За храна, питие — отсъствие, липса на приятен вкус. Поради всички известни и неизвестни причини за безвкусието на ханджийското вино от него остана за Вандо Мачока повече, отколкото му се полагаше в други такива случаи. Т. Харманджиев, КВ, З60.

2. Прен. Отсъствие, липса на естетически вкус. Противоп. вкус. Тая статуя, която отдалече прилича на гигантски кръст и се вижда от всички краища на Рио, е образец на безвкусие и бездарност. Св. Минков, ДА, 70. От старите паметници поколенията се учат, възхищават им се и черпят самочувствие в борбата с безвкусието. Ал. Гетман, ВС, 44.

Списък на думите по буква