БЕЗВКУ̀СИЦА

БЕЗВКУ̀СИЦА ж. 1. Само ед. Проява на безвкусие (във 2 знач.), на липса на естетически вкус. Противоп. вкус. Такова изящество, вкус и простота има само в източната поезия. То трябва да се култивира у нашите пирографи, .. Техните произведения с малки изключения дразнят с примитивизма и безвкусицата си. НК, 1958, бр. 39, 3. Когато една вечер пътувах с такси по Бродуей .. , мене ми се стори, че се намирам в някакъв тунел от електрически светлини — .. студени, изморяващи и отблъскващи поради претрупаността си и пъстрата безвкусица. Г. Белев, КВА, 142.

2. Произведение на изкуството, в което няма проява на естетически вкус. Вазов беше голям поет и значителен художник .. , поради което той никога не изненадва с някаква безвкусица. С. Казанджиев, Сб??СЕП, 520.

Списък на думите по буква