БЕЗВЛА̀СТИЕ

БЕЗВЛА̀СТИЕ, мн. няма, ср. Отсъствие на организирана държавна власт; анархия, безцарствие. И сега, щом се разбра, че богомилите разнищват цялото царство, на Сурсубула накипя — и той отиде при царя, та му разправи .. И пред очите на царя изпъкна страшен призрак: призракът на безвластието — и кръв виждаха очите му зад този призрак. Н. Райнов, КЦ, 58. Там той страстно спореше с учителите комунисти, като им доказваше предимствата на безвластието. А. Гуляшки, Л, 8.

Списък на думите по буква