БЕЗВЛА̀СТНИЧЕСКИ

БЕЗВЛА̀СТНИЧЕСКИ, -а, -о, мн. -и, прил. Свързан с безвластие или безвластник; анархистичен. Наистина в града имаше доста силно безвластничєско настроение, особено сред младежите (Анастаси го смяташе за своя заслуга), .. Пак по негов почин миналата зима бе хвърлена бомба в двора на полицейския пристав Пармаков. Ем. Станев, ИК I, 136. От Ловеч имам интересни спомени: една ученическа стачка, основаването на една босохода команда и един безвластнически кръжок. Б. Шивачев, Съч. I, 110.

Списък на думите по буква