БЕЗВО̀ЛЕВО

БЕЗВО̀ЛЕВО нареч. Без наличие на воля; безволно. Горан Сендов .. едва сега разбираше сладката печал на тая нега .. и безволево се отдаваше на наслаждението. К. Колев, ТЕ, 96.

Списък на думите по буква