БЕЗВО̀ЛЕН

БЕЗВО̀ЛЕН, -лна, -лно, мн. -лни, прил. Който има слаба воля, който не е способен да вземе някакво решение или да устои на нещо; безволев, нерешителен, слабохарактерен. Той усещаше как се обърква, как се връща назад и безволен мисли за неща, които искаше да забрави, да не помни... Г. Райчев, Избр. съч. I, 101. Безволен, бездеен, вървеше като насън след сянката на сина си. Д. Кисьов, Щ, 257. // Който е неспособен да направи усилие, да извърши някакво движение; отпуснат. Да я сложи ли на прозоре‑

ца на слънце — да я съживи? Ала и там птицата продължи да лежи все тъй безволна и омърлушена. П. Бобев, ГЕ, 114. И те не знаеха какво да сторят, с отпуснати, безволни ръце и нозе, които нямаха сила да се преместят по покрития с куршуми калдъръм на двора. Зл. Чолакова, БК, 18.

Списък на думите по буква