БЕЗВО̀ЛНО

БЕЗВО̀ЛНО. Нареч. от безволен. Воспир се остави безволно да го вмъкнат в гъсталака. Ив. Хаджимарчев, ОК, 350. Двамата лекари стояха мълчаливо край бюрото, фелдшерът, с безволно отпуснати ръце, се беше изправил край масата и тъпо гледаше ранения. Ем. Станев, ИК I, 292.

Списък на думите по буква