БЕЗВЪЗВРА̀ТНОСТ

БЕЗВЪЗВРА̀ТНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Книж. Отвл. същ. от безвъзвратен; невъзвратимост. Във вцепенения му мозък със съзнанието за безвъзвратността на станалото и с ужаса на новото убийство, до което тъй неочаквано стигна, бе заседнала гордата и дива мисъл, че ето сега той е вече нелегален. Ем. Станев, ИК I, 421-422.

Списък на думите по буква