БЕЗВЪЗМЀЗДНО

БЕЗВЪЗМЀЗДНО. Нареч. от безвъзмезден; без възнаграждение. И, винаги пъргав и внимателен, той ще свърши безвъзмездно работа за неколцина. Ст. Чилингиров, ХНН, 41.

Списък на думите по буква