БЕЗВЪЗМЀЗДНОСТ

БЕЗВЪЗМЀЗДНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Рядко. Книж. Отвл. същ. от безвъзмезден.

Списък на думите по буква