БЕЗВЪ̀С

БЕЗВЪ̀С, -а, -о, мн. -и, прил. Диал. Който е без мустаци; безмустакат. // На който няма мустаци. Стоянов и кожабашията — едър българин с безвъсо керемидено лицеизлязоха на сайванта, сподирени от четници и селяни. П. К. Яворов, ХК, 65.

Списък на думите по буква