БЕЗГЛА̀В

БЕЗГЛА̀В, -а, -о, мн, -и, прил. Рядко. 1. Който е останал без глава; обезглавен. Ножът изсвистя в утринния въздух и главата на Георги отхвръкна на три разкрача. През вече безглавото тяло мина тръпка. В. Мутафчиева, ЛСВ I, 410.

2. Прен. Ирон. Който не е умен, няма достатъчно ум. Нам са нужни не високоучени мъже, не буквоеди, не безглави ритори, .. , а честни граждане, умни и разсъдителни работници. Знан., 1875. бр. 1, 7.

Списък на думите по буква