БЕЗГЛАГО̀ЛЕН

БЕЗГЛАГО̀ЛЕН1, -лна, -лно, мн. -лни, прил. Грам. За изречение, израз — в който няма и не се подразбира глагол. Безглаголно изречение. Безглаголен израз.

БЕЗГЛАГО̀ЛЕН

БЕЗГЛАГО̀ЛЕН2 -лна, -лно, мн. -лни, прил. Остар. Книж. Който не говори, не произнася ни дума; безмълвен, безгласен, мълчалив. И там, пред вечното смирение / на безглаголните светци, / пророци с висше поведение / и мечоносни мъдреци, / ще спомниш някое деяние / от живата си летопис, / и на дълбоко разкаяние / ще прозвучи езикът чист. Т. Траянов, Съч. Ш, 153. // Който не се придружава с говор, с думи. Народа въстана — .. / хора на черния труд / с безглаголно търпение — / не гении / таланти .. / А / селяци / работници. Гео Милев, С, 29–30.

Списък на думите по буква