БЕЗГО̀РИЕ

БЕЗГО̀РИЕ, мн. няма, ср. Рядко. Остар. Отсъствие, липса на гори. Ако мокротата и суровият климат зависят от пространните гори, то сушата зависи от безгорието. Знан., 1875. бр. 7, 105.

Списък на думите по буква