БЕЗГРАМО̀ТЕН

БЕЗГРАМО̀ТЕН, -тна, -тно, мн. -тни, прил. Остар. 1. Който не знае да чете и пише; неграмотен. Дори до женитбата си тя е била безграмотна — в Сопот нямало още девическо училище. Ив. Вазов, ВМ, 8. Питал го той где си са учил, без да знае, че сиромах Кочо бе безграмотен, други му четеше, а той учеше ролята си наизуст. З. Стоянов, ЗБВ I, 269.

2. Който е с много правописни и граматически грешки; неграмотен. Имаше нещо трагично в това безграмотно, несвързано писмо. Ив. Вазов, Съч. Х, 149.

3. Който няма елементарни познания в дадена област; невеж, неграмотен. Безграмотен политически.

Списък на думите по буква