БЕЗГРЀШИЕ

БЕЗГРЀШИЕ, мн. няма, ср. Рядко. Книж. Отсъствие на грехове. Вашите романи по-малко ще накарат грешниците да станат християни, отколкото да напомнят на християните, че на земята има и друго нещо, освен безгрешието на небето. К. Константинов, ППГ, 211.

Списък на думите по буква