БЕЗГРЀШНОСТ

БЕЗГРЀШНОСТ, -тта̀, мн. няма. ж. Книж. Качество или проява на безгрешен. Тая наука [на Хуса] била против безгрешността и светската власт на папите. Й. Груев, КВИ (превод), 102.

Списък на думите по буква