БЕЗГРЍЖЕН

БЕЗГРЍЖЕН, -жна, -жно, мн. -жни, прил. 1. Който няма грижи, не се грижи за нищо. Вие ме гледате в компанията весел, безгрижен, щастлив, и никой от вас не знаеше, че аз дълбоко страдам. Елин Пелин, Съч. IV, 209. От него лъхаше здравата жизнерадост на млад и безгрижен човек. Й. Йовков, Разк. II, 72. Двете дружки, седнале на моравката край кладенеца, приказваха си весели и безгрижни за това, за онова. Т. Влайков, Съч. I, 1941, 15-16. — Иванко, когото аз намерих весел и безгрижен, начена да ходи дълбоко умислен и нажален. В. Друмев, И, 7. // Който се отнася леко към житейските трудности, който не проявява загриженост за нещо; лекомислен. Тоя Таско беше беден човек, баща на най-многобройна челяд, но безгрижен и весел като птичка. Й. Йовков, Разк. I, 207. Тъй блейше вчера подир овчарът, / когато тоз цар, безгрижен, глупав, / както и сички царьове земни, / поведе стадо с кривакът хубав / и с умни псета министри верни. Хр. Ботев, Съч. 1929, 28. Щом заспа той, и безгрижните му другари тозчас направиха същото, сякой като остави ввереното си дело. П. Кисимов, ОА I (превод), 54. Тя не можеше да разбере защо мъжът ѝ е толкова спокоен и безгрижен в това опасно време. ИЗ, 1874-1881, 180.

2. Който изразява отсъствие на грижи, неприятности, тревоги. Неговото тазутришно весело и безгрижно настроение се смени с нерадостни и сериозни размисли. Ив. Карановски, Разк. I, 121. Но изведнаж той се сепва, .. усмихва се, лицето му прояснява и

добива пак предишното си весело и безгрижно изражение. Й. Йовков, Разк. I, 67. Седя и гледам през прозореца: деца / играят вън; -– сега е утрината тяхна / и пролет грее на безгрижните лица. П. К. Яворов, Съч. I, 150. Безгрижен смях. Безгрижен сън.

3. При който няма грижи, загриженост за нещо, който протича без грижи. Там живеят циганите. Денем и нощем бият тъпани и даарета, свирят с гайди и зурли, живеят безгрижен и леконравен живот. А. Каралийчев, ПГ, 196. В този дом той бе живял толкова години!... Щастливи години на безгрижно детство! М. Марчевски, П, 106. Спомни скромна, безгрижна, пълна с бленове младост. Г. Стаматов, Разк. I, 78.

Списък на думите по буква