БЕЗГРЍЖНОСТ

БЕЗГРЍЖНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Качество или проява на безгрижен; безгрижие. Тя гълчеше живо, весело, смеейки се с детинска безгрижност. Ив. Вазов, Съч. ХII, 193. Ала в същото време той забележи и това, че напредната му безгрижност зе да го оставя, че заедно с женитбата му се родиха грижи и безпокойства, каквито по-напред той не познаваше. Т. Влайков, Съч. II, 95. С каква лекота и нехайна безгрижност излизаше друг път той от семейството си, а сега не му се напускаше тоя дом. Ст. Даскалов, СЛ, 236.

Списък на думите по буква