БЕЗДА̀РИЕ

БЕЗДА̀РИЕ, мн. -ия, ср. Бездарност.

Списък на думите по буква