БЕЗДА̀РНОСТ

БЕЗДА̀РНОСТ, -тта̀, мн. -и, ж. 1. Само ед. Отсъствие, липса на дарба. Противоп. дарба, талант, заложби. Аз бих ви оставил ръкописа си, но желая да чуя от вашия жив глас мнението ви за моята дарба или бездарност. Ив. Вазов, Съч. IХ, 66. В тресавището на крайния модернизъм може да загине и един истински талант, и .. никъде бездарността не може да се покрие така хитро, както в мъглявините на тия модернистични лутания. Д. Талев, ЛФ, 1958, бр. 16, 4.

2. Рядко. Книж. Бездарник. Противоп. талант. Да гарантираш несменяемост на разни бездарности и некадърности, които са настанени на служба само защото .. са от "нашите", като ги предпочетеш пред способните, образованите и подготвените български синове, това е повече от престъпление. Пряп., 1903, бр. 5, 2.

Списък на думите по буква