БЕЗДЀЙНОСТ

БЕЗДЀЙНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Рядко. Отсъствие на дейност, на работа; бeздействие. Пороци или психически разстройства се появяват най-често там, където има условия за продължителна бездейност.

Списък на думите по буква