БЕЗДЀЙСТВАМ

БЕЗДЀЙСТВАМ и БЕ?ДЀ?СТВ?ВАМ, -аш, несв., непрех. Книж. Стоя без да работя, не проявявам дейност; стоя в бездействие. Много фирми през тази година не посмяха да закупят никак тютюн, бездействуваха или закриваха клоновете си. Д. Димов, Т, 198. Акцията е на прага, остават десетина дни, а ние бездействуваме и още

не сме изпълнили нашия дълг пред гражданството. Ем. Станев, ИК I, 478. А когато нямаше кърска работа, ръцете ѝ никога не бездействуваха. Кр. Григоров, Р, 77. // За машини, превозни средства и под. — стоя в покой, не се движа, не работя. Вагоните бездействуваха пред складовете през нощта. РД, 1950, бр. 177, 1. Тракторите са повредени и бездействат.

Списък на думите по буква